Błąd zidentyfikowany

Dzisiaj rano wpadł mi do głowy pomysł na to co przyczynia się do tego, że okienko traci styl WS_CAPTION. Doszedłem do wniosku, że jest to spowodowane tym kawałkiem kodu:

void ageWindow::setSize( int w, int h )
{
ageVector pos = getWindowPosition();
POINT p = {pos.x, pos.y};
WINDOWINFO info;
GetWindowInfo( hWindow, &info );
ScreenToClient( hWindow, &p );
RECT win = { pos.x, pos.y, w+info.cxWindowBorders, h+info.cyWindowBorders};
MoveWindow( hWindow, win.left, win.top, win.right, win.bottom, true );
}

Taki sam jest efekt kiedy użyję AdjustWindowRect()’a, ale jeśli wywołam samo MoveWindow() to okno zmienia rozmiar tak jak powinno… Gdzie tutaj sens? Na prawde nie wiem co powoduje problemy w tym kodzie, ale zamierzam sie tego dowiedzieć. Pokombinuję jakoś i coś się wymyśli ^^